Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsmotorn

Navet i vår affärsutvecklingsmodell, innovationsmotorn, är vårt kontinuerliga sökande efter nya affärsmöjligheter samt den kompetens vi byggt upp inom marknadsföring och produktutveckling.

Klicka på bilden för att förstora

Patientbehov – Vad vill kunden ha?

Vi fångar ständigt upp idéer till nya produkter från våra kunder, samarbetspartners och vetenskapliga rådgivare och gör sedan vår hemläxa – vad krävs av en ideal produkt, hur konkurrensutsatt är marknadsnischen, finns betalningsviljan, hur hög är utvecklingsrisken och hur snabbt kan vi nå marknaden?

Koncept och teknologier – Hur kan Moberg Pharma uppfylla kundens behov?

Ofta kan vi utveckla nya produkter med hjälp av vår egen kompetens inom drug delivery. I andra fall inlicensierar vi eller förvärvar externa teknologier/projekt som redan kommit en bit på vägen mot lansering. Vi söker också aktivt efter redan marknadsförda produkter som kan ompositioneras eller lanseras på ytterligare marknader.

Produktutveckling – Hur minimeras teknisk risk och tid till marknad?

Vi arbetar med projekt som kan nå marknaden på relativt kort tid, till en begränsad kostnad och där utvecklingsrisken är låg. Vi fokuserar därför på produktutveckling baserat på redan beprövade substanser. Sådana projekt kan relativt snabbt tas till fas II-studier, där de kan utvärderas i ett begränsat antal patienter.  Valet av regulatorisk väg är viktigt – Moberg Pharma arbetar med produkter som kan registreras som läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika.


Kommersialisering – Vilken är den bästa vägen till slutkunden?

Vi har utvecklat ett arbetssätt som ger oss en flexibilitet i hur vi kommersialiserar våra projekt; genom direktförsäljning, distributörer eller samarbetspartners (och ibland en kombination av dessa kanaler).  Vi gör en noggrann analys av vilken eller vilka kanaler som lämpar sig bäst för varje enskild produkt. Allt för att få en så hög avkastning på bolagets investeringar som möjligt, så snabbt som möjligt och med en acceptabel riskexponering.