Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

PETER WOLPERT

VD och grundare, civilingenjör, civilekonom.

Född 1969. Verksam i bolaget sedan 2006. VD och grundare, civ. ing. från Kungliga Tekniska Högskolan samt civ. ek. från Handelshögsskolan, Stockholm. Peter Wolpert har mer än 20 års erfaren­het som VD, strategikonsult och entreprenör och är styrelseledamot i MedUniverse AB. Han var medgrundare till Ibility AB och har tidigare inne­haft positioner som VD för Athera Biotechnologies AB och strategikonsult på McKinsey & Co.

Aktieinnehav: 435 399 aktier, via bolaget Wolco Invest AB och 130 000 personaloptioner (130 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

SHAW SOROOSHIAN

Vice President, Chief Medical Officer MD, FFPM

Född 1964. Verksam i bolaget sedan 2018. Shaw Sorooshian har 14 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och haft seniora roller inom Organon Labs, Lundbeck, Shire och Sobi. Dr Sorooshian har även 18 år klinisk erfarenhet och är specialistutbildad inom anestesiologi och läkemedelsmedicin.

Aktieinnehav: 5 399 aktier och 20 000 prestationsaktierätter

ANNA LJUNG

Finanschef, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har tidigare arbetat som CFO i Athera Biotechnologies AB och Lipopeptide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. Hon är även styrelseledamot i Saniona AB.

Aktieinnehav: 12 000 aktier, 14 500 prestationsaktierätter och 95 000 personaloptioner (95 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

TORBJÖRN WÄRNHEIM

Vice President Pharmaceutical Innovation and Development.

Född 1958. Torbjörn Wärnheim har en bred erfarenhet av farmaceutisk utveckling av Rx- och OTC-produkter inom läkemedelindustrin, och är docent vid KTH med en forskningsbakgrund inom ytkemi och lipiders fysikaliska kemi. Tidigare arbetade han som Vice President R&D på Fresenius Kabi. Tidigare uppdrag inkluderar även chefsbefattningar inom forskning och utveckling på bland annat ACO Hud och Pharmacia & Upjohn.

Aktieinnehav: 4 500 aktier, 15 526 prestationsaktierätter och 26 500 personaloptioner (26 500 akter kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

MARK BEVERIDGE

Vice President Finance, B. Com, GradDipCA

Född 1978. Verksam i företaget sedan 2015. Mark Beveridge har mer än 15 års erfarenhet som rådgivare inom redovisning, försäkring och revision, främst från Crowe Horwath och Visma Services. Mark har även arbetat som oberoende konsult inom ekonomistyrning, transaktionsrådgivning och implementering av affärssystem.
 
Aktieinnehav: 26 537 aktier, 27 500 prestationsaktierätter och 25 500 personaloptioner (25 500 aktier kan komma att tecknas, baserat på personaloptionerna).

 

 

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.