Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista

ANTIMIKROBIELL

Egenskapen hos ett ämne att döda eller motverka tillväxt av mikroorganismer (t ex. bakterier).

 

DERMATOLOGI

Läran om huden och dess sjukdomar.

 

DRUG DELIVERY

Metoden eller processen att tillföra aktiva läkemedelssubstanser för att uppnå en behandlingseffekt i människa eller djur. Med Drug delivery-teknologier avses patentskyddade formuleringsteknologier som åstadkommer förändrade egenskaper avseende till exempel frisättning eller absorption av ett läkemedel i kroppen, i syfte att uppnå effektivare och enklare behandling och/eller minskade biverkningar.

 

EKSEM

Eksem är en icke smittsam hudsjukdom som orsakas av en inflammation i överhuden. Begreppet eksem används om flertalet hud- utslag som karaktäriseras av rodnad, klåda, torrhet och fjällning.

 

FORMULERING

Att utveckla den mest lämpliga beredningsformen av ett läkemedel, till exempel i kräm-, tablett- eller vätskeform.

 

KERATOLYTISK

Att ta bort/lösa upp döda celler från överhuden/nageln.

 

KLINISK STUDIE

En undersökning av ett läkemedels effekter på människa.

 

LINE EXTENSIONS

Ny artikel, oftast med unika egenskaper, inom en tidigare etablerad produktfamilj.

 

MIKROSKOPI

Studier på mikroskopisk nivå av objekt som inte är synliga för blotta ögat.

 

MYKOLOGI

Läran om svamp.

 

NAGELSVAMP

Svampinfektion i nageln som ofta leder till att den förtjockas, splittras upp och lossnar från nagelbädden. Nagelsvamp orsakas vanligen av trådsvampar (dermatofyter).

 

PATENTFAMILJ

En patentfamilj består av alla patent och patentansökningar som har lämnats in i olika länder för en och samma uppfinning.

 

PREVALENS

Andelen personer i en viss grupp som har en viss sjukdom vid en viss tidpunkt.

 

TERBINAFIN

En svampdödande substans, framtagen av Novartis, numera utan patentskydd. Den tillhör en grupp av läkemedel kallade allylaminer, som blockerar aktiviteten hos ett enzym, squlene epoxidase, med en central roll i syntesen av svampens cellmembran.