Hoppa till huvudinnehåll

VD-ord

Välkommen till Moberg Pharma. Vi bedriver en fullt finansierad verksamhet inriktad på utveckling och kommersialisering av nya läkemedel med en sammantagen intäktspotential om 350–700 MUSD. Med vår främsta produkt MOB-015 siktar vi på att skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp. Det kommande året blir avgörande för bolaget.

Vi har realiserat ett betydande värde från OTC-verksamheten och fokuserar nu på att ta fram framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.

Sedan den 15 maj 2019 har jag förmånen att leda Moberg Pharma, en något förändrad verksamhet jämfört med tidigare. I början av 2019 avyttrades bolagets OTC-verksamhet till RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare för 155 miljoner USD. Med en reavinst om cirka 500 miljoner SEK kunde vi realisera ett betydande värde för våra aktieägare samtidigt som vi synliggjorde den stora uppsidan i den kvarvarande och fullt finansierade affären. En utbetalning till våra aktieägare om 46,50 kronor per aktie kommer ske genom inlösen av aktier i november 2019.

Vår huvudprodukt MOB-015 genomgår för närvarande två parallella fas 3-studier med förväntade topline-resultat mot slutet av 2019 respektive andra kvartalet 2020. Kommersialiseringsplanerna innefattar en kombination av direktförsäljning och gemensam marknadsföring med partners i främst USA samt utlicensiering på flera andra marknader. Flera attraktiva licensavtal för MOB-015 är redan på plats i Europa (Bayer), Japan (Taisho), Sydkorea (Dongkoo) och Kanada (Cipher) och vi ser fram emot att ingå fler spännande samarbeten framöver.

Jag ser fram emot det kommande året och denna nya fas i bolagets utveckling. Vår grundare och tidigare VD Peter Wolpert kvarstår nära verksamheten i egenskap av arbetande styrelseordförande.

Anna Ljung, VD